Peace, Force & Joy

 • Over ons
 • Projecten
 • Bijdragen
 • Nieuws
 • Contact

 • Projecten 1 Projecten 4
  Projecten 2 Projecten 3

  WeeshuisWeeshuis

  In het zuiden van India in de staat Tamil Nadu leven veel weeskinderen of kinderen van wie de ouders niet voor hen kunnen of willen zorgen. Hierdoor gaan de kinderen niet naar school en belanden op straat. Om deze reden heeft AID India twee weeshuizen gebouwd, gelegen in Virudhunagar (Island of Hope) en Sattankulam (Home for Children).

  De weeshuizen biedt weeskinderen een dak boven het hoofd en een plek waar ze in een veilige leefomgeving kunnen opgroeien. De kinderen gaan naar school, krijgen eten en kunnen zich zorgeloos ontwikkelen en ontplooien. De kinderen wordt bijgebracht om op een liefdevolle manier met medemensen om te gaan, onafhankelijk van achtergrond, afkomst, geslacht, geloof, kaste en economische situatie. De slogan van AID India geeft dit prachtig weer; Peace, Force and Joy. De kinderen kans op een betere toekomst!

  SchoolSchool

  In India is de mogelijkheid van onderwijs niet voor alle kinderen weggelegd. Door armoede zijn veel ouders niet in staat om de kosten van het onderwijs te betalen. Hierdoor gaan veel kinderen niet naar school en belanden veelal in de kinderarbeid. Een groot deel van een nieuwe generatie is verstoten van onderwijs, hierdoor lijkt een toekomst zonder armoede verder weg dan ooit. Kinderen zijn de toekomst!

  Vanuit deze gedachte heeft AID India verschillende scholen opgezet. Naast twee kleuterscholen heeft AID India sinds juni 2009 ook een basis- en middelbare school. De scholen zijn net als de weeshuizen gelegen in Virudhunagar en Sattankulam. De scholen bieden onderwijs aan de weeskinderen en daarnaast aan kinderen van families uit de regio, die scholing niet kunnen betalen. De kinderen krijgen les in het Engels, kunnen met elkaar spelen en krijgen allemaal een maaltijd. Met een schoolbus worden de kinderen s’ochtends opgehaald om naar school te gaan en aan het eind van de dag weer thuis gebracht.

   

  BoerderijBoerderij

  AID India is in het bezit van 20 hectare land. Het land biedt de mogelijkheid om projecten te realiseren zoals de bouw van een weeshuis. Het overgrote deel van de gronden wordt sinds 2005 gebruikt als boerderij. Het doel van de boerderij is om minder afhankelijk te worden van fondsen. De opbrengsten worden gebruikt voor de uitbreiding van andere projecten van AID India.

  Er worden rijst, bananen, katoen en kokosnoten verbouwd. Deze producten worden deels gebruikt in de eigen keuken. Het grootste wordt verkocht. AID India wil de boerderij de komende jaren verder uitbreiden.

  SunMicrofinanciering

  Grama Vasantham (vertaald: Dorps Welvaart) is de naam van het microfinancieringsprogramma van AID India. Sinds 2000 heeft het programma succesvol het leven van ruim 7000 vrouwen en 300 minder valide mensen financieel en sociaal verbeterd.

  AID India geeft kleine leningen aan groepen van vrouwen of gehandicapten (tussen de 5 en 20 personen). De groep is gezamenlijk verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening. De groepen worden begeleid en getraind door medewerkers van AID India. Met de lening kunnen leden van de groep gezamenlijk of alleen een onderneming beginnen. Het microfinancieringsprogramma biedt vrouwen en minder validen de mogelijkheid om economisch zelfstandig te worden. Hierdoor krijgen ze meer eigenwaarde en genieten meer aanzien binnen hun familie en de maatschappij. Daarnaast kunnen ze zichzelf en hun familie van voedsel voorzien en de kinderen kunnen naar school.

  Naast het aanbieden van leningen en het geven van trainingen worden de vrouwen en minder validen ook bijgestaan met gezondheidsprogramma’s, taalcursussen en een cursus over hun rechten. Hierdoor worden ze zelfbewuster en krachtiger. Door deze brede aanpak geeft het microfinancieringsprogramma hen zicht op een hoopvolle toekomst met betere leefomstandigheden.